lappland
PP LL, Швеция, 1 Януари, 2010, Жена, Norrland
Пълно описание